Sujet Harlekin

2023

Harlekin Pirate

2020 – 2022

Matros

2019

Mir Clöwn wärde 50

2018

Lucky Harlekin

2017

Dr Jäger

2016

König